SE-terapi

Hvad er Somatic Experiencing?

Somatic Experiencing er en terapiform, som nænsomt mindsker og opløser fysiske og psykiske stressreaktioner, som følge af chok, traumer og andre belastninger.

Kroppen reagerer på chok og ubehagelige oplevelser, ved at trække sig sammen og skabe spændinger som en instinktiv reaktion mod oplevet “angreb” . Har du ikke fået “rystet oplevelsen af dig”, vil spændingerne blive siddende i kroppen og medføre fysiske eller psykiske reaktioner.

Behandlingen kan foregå

  • ved samtale, med fokus på kroppen   
  •  på briksen, hvor jeg understøtter kroppens egen regulering, ved at lægge hænder på (hands on)
  • andre gange kan det være godt at komme op at stå og arbejde med bevægelse.

“Hands on” betyder at jeg lægger hænderne på f. eks. skuldre, nakke eller ankler, som en støtte til opmærksomhed på kroppen. Hands on er velegnet til at skabe afspænding, fordybelse og indre ro. 

 Ligeledes kan den fysiske støtte være ekstra hjælpsom i situationer, hvor man har svært ved helt at mærke kroppen, eller har svært ved at regulere sig ved egen hjælp.

 Mærk dig selv, uden at blive overvældet

Jeg tager udgangspunkt i de fysiske eller psykiske symptomer, du oplever som belastende. Vi arbejder med en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser og understøtter kroppens evne til at regulere sig og blive fri af ubehaget. Du vil kun mærke ganske lidt ubehag ad gangen, da SE metoden tilstræber at udgå overvældelse .  

Vi undersøger hvordan følelser, tanker, drømme og andre aspekter hænger sammen med din krops signaler. Terapien foregår meget nænsomt og i et roligt tempo, hvilket er forudsætningen for at regulere nervesystemet.

SE-behandling skaber sammenhæng og mening

SE kan noget helt særligt, fordi metoden skaber sammenhæng mellem væsentlige aspekter i vores liv: tanker, kropsfornemmelser, følelser, sansninger, erfaringer, kreativitet og spiritualitet. Og med oplevelsen af sammenhæng, følger fornemmelsen af mening i livet.

Læs mere under Inspiration.

Du kan finde yderligere info på SE-foreningens hjemmeside:  www.somaticexperiencing.dk