Drømme og SE terapi

At arbejde med drømme, er en anden måde at komme i kontakt med de dybere lag af os selv.

Jeg har en oplevelsesorienteret tilgang til drømmearbejde, med afsæt i  gestaltterapeutisk metode og med inddragelse af kroppen, på samme måde som beskrevet under  SE-terapi

I terapien vil vi sammen have opmærksomheden på, hvordan du oplever de forskellige drømmesymboler, følelser og stemninger i drømmen. Herigennem, vil du opleve en dybere indsigt dig selv, ift. dilemmaer eller svære følelser i dit vågne liv .

Drømme tilbyder dig et møde, hvor du kan erfare og blive bevidst om, hvad der er betydningsfuldt for dig i dit liv lige nu.